Տեգ: Դրականության ցուցանիշ

Կորոնավիրուսի բացահայտման դրականության վերջին յոթ օրվա ցուցանիշը կազմում է՝ 1,72 տոկոս
Կորոնավիրուսի բացահայտման դրականության վերջին յոթ օրվա ցուցանիշը կազմում է՝ 1,63 տոկոս
Կորոնավիրուսի բացահայտման դրականության վերջին յոթ օրվա ցուցանիշը կազմում է՝ 1,34 տոկոս
Կորոնավիրուսի բացահայտման դրականության այսօրվա ցուցանիշը կազմում է՝ 1,81 տոկոս
Կորոնավիրուսի բացահայտման դրականության այսօրվա ցուցանիշը կազմում է՝ 1,16 տոկոս
Կորոնավիրուսի բացահայտման դրականության այսօրվա ցուցանիշը կազմում է՝ 1,02 տոկոս
Կորոնավիրուսի բացահայտման դրականության վերջին 7 օրվա ցուցանիշը կազմում է՝ 1,83 տոկոս
Կորոնավիրուսի բացահայտման դրականության վերջին 7 օրվա ցուցանիշը կազմում է՝ 1,63 տոկոս
Կորոնավիրուսի բացահայտման դրականության վերջին 7 օրվա ցուցանիշը կազմում է՝ 1,3 տոկոս
Կորոնավիրուսի բացահայտման դրականության վերջին 7 օրվա ցուցանիշը կազմում է՝ 1,3 տոկոս
Կորոնավիրուսի բացահայտման դրականության վերջին 7 օրվա ցուցանիշը կազմում է՝ 1,44 տոկոս
Կորոնավիրուսի բացահայտման դրականության վերջին 7 օրվա ցուցանիշը կազմում է՝ 1,55 տոկոս
Կորոնավիրուսի բացահայտման դրականության վերջին 7 օրվա ցուցանիշը կազմում է՝ 2,03 տոկոս
Կորոնավիրուսի բացահայտման դրականության վերջին 7 օրվա ցուցանիշը կազմում է՝ 2,4 տոկոս
Կորոնավիրուսի բացահայտման դրականության վերջին 7 օրվա ցուցանիշը կազմում է՝ 2,6 տոկոս
Կորոնավիրուսի բացահայտման դրականության վերջին 7 օրվա ցուցանիշը կազմում է՝ 2,4%
Կորոնավիրուսի բացահայտման դրականության վերջին 7 օրվա ցուցանիշը կազմում է՝ 2,5%
Կորոնավիրուսի բացահայտման դրականության վերջին 7 օրվա ցուցանիշը կազմում է՝ 2,6%
Վրաստանում կորոնավիրուսի բացահայտման դրականության այսօրվա ցուցանիշը 2,98% է, իսկ վերջին 7 օրվանը՝ 3,41%
Վրաստանում կորոնավիրուսի բացահայտման դրականության այսօրվա ցուցանիշը 4,52% է, իսկ վերջին 7 օրվանը՝ 3,63%