Խորհրդարանում լրատվամիջոցների ներկայացուցիչները օպերատորի մահվան կապակցությամբ արտահայտել են իրենց բողոքը
Խորհրդարանում լրատվամիջոցների ներկայացուցիչները օպերատորի մահվան կապակցությամբ արտահայտել են իրենց բողոքը

Խորհրդարանում լրագրողները բողոքել են, լրատվամիջոցների ներկայացուցիչների դեմ բռնության դեմ: Լրագրողները խորհրդարան էին եկել «Տվ Պիրվելիի» մահացած օպերատոր՝ Լեքսո Լաշքարավայի լուսանկարներով:

Լրատվամիջոցների ներկայացուցիչները լուսանկարները ձեռքերում կանգնած են խորհրդարանի մուտքի մոտ: