Խորհրդարանն առաջին ընթերցմամբ պաշտպանել է «Օտարերկրյա ազդեցության թափանցիկության մասին» օրենքի նախագիծը
Խորհրդարանն առաջին ընթերցմամբ պաշտպանել է «Օտարերկրյա ազդեցության թափանցիկության մասին» օրենքի նախագիծը

Վրաստանի խորհրդարանը 83 կողմ, ոչ մի դեմ ձայների հարաբերակցությամբ պաշտպանել է «Օտարերկրյա ազդեցության թափանցիկության մասին» օրինագիծը։

Այսօրվա լիագումար նիստում օրինագիծն առաջին ընթերցմամբ քվեարկվեց։ Խորհրդարանի 83 անդամներ գրանցում են անցել։

Փոփոխությունները նախատեսում են ոչ ձեռնարկատիրական (ոչ առևտրային) իրավաբանական անձանց և լրատվամիջոցների գրանցումը որպես «օտարերկրյա տերության շահերն իրականացնող կազմակերպություններ»՝ արտերկրից ստացված որոշակի եկամուտով` ավելի քան 20 տոկոս։

Օրենքի նախագծի համաձայն՝ յուրաքանչյուր ոք, ով համարվում է «օտար տերության շահերն իրականացնող կազմակերպություն», պետք է գրանցվի հանրային ռեգիստրում նույն անունով տվյալների բազայում։ Գրանցման պահին անհրաժեշտ կլինի արտացոլել ստացված եկամուտը։

Միաժամանակ, փոփոխություններով կազմակերպությունները պարտավորություն կունենան ամեն տարի լրացնել ֆինանսական հայտարարագիրը։ Օրենքի նախագիծը Արդարադատության նախարարությանը լիազորում է ցանկացած պահի իրականացնել հարցի ուսումնասիրություն և ուսումնասիրություն-մոնիթորինգ՝ «օտարերկրյա տերության շահեր կրող կազմակերպությանը» բացահայտելու նպատակով։

Բացի այդ, ըստ նախագծի, մշտադիտարկում սկսելու համար հիմք կհանդիսանա Արդարադատության նախարարության համապատասխան լիազորված անձի որոշումը և Արդարադատության նախարարության ներկայացված գրավոր հայտարարությունը, որը «պարունակում է համապատասխան տեղեկանք՝ կապված կոնկրետ կազմակերպության. օտարերկրյա տերության շահերի իրականացում». Մշտադիտարկում իրականացնելու համար Արդարադատության նախարարության լիազորված անձը օրենքով սահմանված կարգով իրավունք կունենա փնտրել անհրաժեշտ տեղեկատվություն, այդ թվում՝ անձնական տվյալներ։ Նույն սուբյեկտի մոնիտորինգը թույլատրվելու է վեց ամիսը մեկ անգամ։

Որպես «օտարերկրյա տերության շահերն իրականացնող կազմակերպություն» գրանցումից խուսափելը կամ հայտարարագիրը չլրացնելու դեպքում կազմակերպությունը կտուգանվի 25 հազար լարիով։ Նախագծով նախատեսվում է նաև տուգանքների հետևյալ տեսակները. եթե կազմակերպությունը դիմումի ձևը չլրացնի Արդարադատության նախարարության կայքում մուտքագրվելու պահից տասն աշխատանքային օրվա ընթացքում՝ 10 հազար լարի; Եթե ​​նշված ժամկետում փաստաթղթերի թերությունները չշտկվեն, տուգանքը կկազմի 10 հազար լարի; Օրենքով նախատեսված իրավախախտումը մեկ ամիս հետո կատարելը կառաջացնի տուգանք 20 հազար լարիի չափով։