Խորհրդարանը երրորդ ընթերցմամբ ընդունեց «Փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման կանխարգելման մասին» օրենքում փոփոխությունը
Խորհրդարանը երրորդ ընթերցմամբ ընդունեց «Փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման կանխարգելման մասին» օրենքում փոփոխությունը

Խորհրդարանը երրորդ ընթերցմամբ՝ 82 ձայնով, ընդունեց «Փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման խթանման մասին» օրենքում փոփոխությունը։

Վրաստանի օրենքում ավելացվել և սահմանվել է «ողջամիտ հիմք» նոր տերմինը՝ «Փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման կանխարգելման մասին» օրենքի նախագծով։

Ըստ օրենքի նախագծի՝ կառավարական հանձնաժողովը որոշումներ կայացնելիս հաշվի կառնի կալանքի ենթակա գույքի նկատմամբ բարեխիղճ երրորդ անձանց իրավունքները։ Բացի այդ, կարգավորվում են ՄԱԿ-ի պատժամիջոցների կոմիտե և/կամ այլ իրավասու մարմնին դիմելու հետ կապված հարցերը։

Իրականացնելով օրենսդրական փոփոխություններ՝ կիրականացվեն 2020 թվականի սեպտեմբերին MONEYVAL-ի կողմից հրապարակված Վրաստանում փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի համակարգի հինգերորդ փուլի գնահատման զեկույցում պարունակվող գնահատականներն ու առաջարկությունները, որոնք հնարավորություն կտան իրականացնել ներդրման գործընթացը։ ՄԱԿ-ի Անվտանգության խորհրդի բանաձեւերը հնարավորինս մոտ FATF-ի չափանիշներին: