«Հեռուստադպրոցի» դասացուցակը
«Հեռուստադպրոցի» դասացուցակը

Հեռուստադպրոցում ուսումնական տարին սկսվում է սեպտեմբերի 15֊ին։

Ծանոթացեք Հեռուստադպրոցի դասացուցակի հետ.

Երկուշաբթի

I դասարան

09:00   Մաթեմատիկա

09:15    Վրացերեն

 

II դասարան

09:30    Մաթեմատիկա

09:45    Վրացերեն

 

V դասարան

10:00    Մեր Վրաստանը

10:20    Մաթեմատիկա

10:40    Տեսողական արվեստ

 

VII դատարան

11:00    Վրացերեն

11:20    Մաթեմատիկա

11:40    Ֆիզիկայի ժամ

 

IX դասարան

12:00   Ֆիզիկայի ժամ

12:20    Վրացերեն

12:40    Քիմիա

 

XI դասարան

13:00   Աշխարհագրություն

13:20   Վրացերեն

13:40   Քիմիա

 

Վրացերեն ոչվրացալեզու դպրոցների համար

14:00   Վրացերեն I մակարդակ

14:20   Վրացերեն II մակարդակ

14:40   Վրացերեն III մակարդակ

 

Երեքշաբթի

 

IV դասարան

09:00    Վրացերեն

09:20    Մաթեմատիկա

09:40    Բնություն

 

VI դասարան

10:00    Մեր Վրաստանը

10:20    Բնություն

10:40    Մաթեմատիկա

 

VIII դասարան

11:00   Վրացերեն

11:20   Պատմություն

11:40   Քիմիա

 

X դասարան

12:00    Վրացերեն

12:20    Կենսաբանություն

 

Դիմորդի ժամը

13:00     Վրացերեն

13:20     Մաթեմատիկա

13:40     Պատմություն

 

Ադրբեջանալեզու դպրոցներ

14:00    Ադրբեջանական լեզու – I-IV դասարան

14:15     Մաթեմատիկա – I-IV դասարան

12:40   Աշխարհագրություն

 

Հայալեզու դպրոցներ

14:30    Հայոց լեզու – I-IV դասարան

14:45    Մաթեմատիկա– I-IV դասարան

 

Չորեքշաբթի

I-II դասարաններ

09:00    Կերպարվեստ

09:20    Բնություն

09:40    Երաժշտություն

V դասարան

10:00    Վրացերեն

10:20    Բնություն

10:40    Երաժշտություն

VII դասարան

11:00    Պատմություն

11:20    Աշխարհագրություն

11:40    Բնություն

IX դասարան

12:00     Պատմության

12:20     Աշխարհագրություն

12:40     Մաթեմատիկա

XI Դասարան

13:00    Պատմության

13:20    Մաթեմատիկա

13:40    Կենսաբանություն

 

Ադրբեջանալեզու դպրոցներ

14:00    Ադրբեջանական լեզու և գրականության– V-VI դասարաններ

14:15    Մաթեմատիկա– V-VIII դասարաններ

Հայկական դպրոցներ

14:30    Հայոց լեզու և գրականություն – V-VI դասարաններ

14:45    Մաթեմատիկա– V-VIII դասարաններ

 

Հինգշաբթի

 

III դասարան

09:00    Վրացերեն

09:20    Մաթեմատիկա

09:40    Բնություն

VI դասարան

10:00    Վրացերեն

10:20    Կերպարվեստ

10:40    Երաժշտություն

VIII դասարան

11:00    Մաթեմատիկա

11:20    Աշխարհագրություն

11:40    Կենսաբանություն

X դասարան

12:00    Պատմություն

12:20    Մաթեմատիկա

12:40    Քիմիա

Դիմորդի ժամ

13:00    Վրացերեն

13:20    Մաթեմատիկա

13:40    Պատմություն

 

Ադրբեջանալեզու դպրոցներ

14:00    Ադրբեջանական լեզու և գրականության – VII-IX դասարաններ

14:15    Մաթեմատիկա– IX-XII դասարաններ

Հայկական դպրոցներ

14:30    Հայոց լեզու և գրականություն– VII-IX դասարաններ

14:45    Մաթեմատիկա– IX-XII դասարաններ

 

ՈՒրբաթ

III- IV դասարաններ

09:00    Ես և հասարակությունը

09:20    Կերպարվեստ

09:40    Երաժշտություն

Ֆիզիկա

10:00    Ֆիզիկայի ժամ

10:20    Ֆիզիկայի ժամ

10:40    Ֆիզիկայի ժամ

VII-VIII դասարաններ

11:00    Կերպարվեստ

11:15    Կերպարվեստ

11:30    Քաղաքացիական դաս– VII-VIII

11:45    Քաղաքացիական դաս– IX-X

IX դասարան

12:00    Կենսաբանություն

12:20    Կերպարվեստ

12:40    Երաժշտություն

 

Ադրբեջանալեզու դպրոցներ

14:00    Ադրբեջանական լեզու և գրականություն – VII-IX դասարաններ

14:15    Մաթեմատիկա– IX-XII դասարաններ

Հայկական դպրոցներ

14:30    Հայոց լեզու և գրականություն – VII-IX դասարաններ

14:45    Մաթեմատիկա– IX-XII դասարաններ