Հանրային դպրոցներում առաջին դասարանցիների գրանցումը սկսվում է մարտի 6-ից, այն երեխաները, ովքեր մինչև դեկտեմբերի 1-ը կդառնան վեց տարեկան, կկարողանան գրանցվել առաջին դասարանում
Հանրային դպրոցներում առաջին դասարանցիների գրանցումը սկսվում է մարտի 6-ից, այն երեխաները, ովքեր մինչև դեկտեմբերի 1-ը կդառնան վեց տարեկան, կկարողանան գրանցվել առաջին դասարանում

Վրաստանի կրթության, գիտության և երիտասարդության նախարարությունը սահմանել է 2024-2025 ուսումնական տարվա հանրային դպրոցներում առաջին դասարանցիների գրանցման ժամկետներն ու պայմանները։

Դպրոցական տարիքի հետ կապված՝ Վրաստանի կրթության, գիտության և երիտասարդության նախարար Գիորգի Ամիլախվարիի որոշմամբ փոփոխություն է կատարվել «Հանրակրթության մասին» Վրաստանի օրենքում։ Մասնավորապես, 2024-2025 ուսումնական տարում առաջին դասարան կարող են գրանցվել այն երեխաները, ովքեր մինչև դեկտեմբերի 1-ը կդառնան 6 տարեկան։

Ըստ փոփոխության՝ հաշվի առնելով երեխայի պատրաստակամությունը և նրա լավագույն շահերը՝ ուսումնական տարվա սկզբի օրվանից մինչև դեկտեմբերի 1-ը ծնված անձանց ծնողները կամ օրինական ներկայացուցիչները իրավունք կունենան ընտրություն կատարել՝ շարունակել ստանալ նախադպրոցական կրթության և կրթության ծառայություններ՝ ընդգրկվելով դպրոցական պատրաստության ծրագրում կամ գրանցվել որպես առաջին դասարանցիներ։

Ինչ վերաբերում է առաջին դասարանցիների գրանցման ժամկետներին, ապա գրանցման առաջին փուլում՝ 2024 թվականի մարտի 6-ից մարտի 20-ը, կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող երեխաները կգրանցվեն դպրոցներում։

«Առաջին փուլում գրանցման ենթակա երեխաների ծնողները պետք է դիմեն ցանկալի հանրակրթական դպրոց։ Դպրոցի տնօրինությունը երեխային կգրանցի Կրթության կառավարման տեղեկատվական համակարգում (EMIS): Կրթության առանձնահատուկ կարիքը հաստատելու համար ծնողը դպրոցում լրացնում է համապատասխան դիմում-հայտը, որից հետո բազմամասնագիտական ​​թիմը կգնահատի երեխային և կորոշի նրա կրթական կարիքը։ Կրթության առանձնահատուկ կարիքների հաստատման դեպքում դպրոցը համապատասխան փաստաթղթերի հիման վրա կապահովի աշակերտի ընդգրկումը։

Առաջին փուլում գրանցված երեխաների համար փաստաթղթերի ներկայացման և ընդունելության ժամկետն է 2024 թվականի մարտի 21-ից մինչև 2024 թվականի ապրիլի 26-ը։ Կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող երեխան կարող է համարվել երեխա, որն ունի.

ա) ֆիզիկական սահմանափակում. բ) մտավոր զարգացման խախտում. գ) սովորելու կարողության խախտում. դ) զգայական զարգացման (լսողության և (կամ) տեսողության) խախտում. ե) խոսքի զարգացման խանգարում. զ) վարքային և հուզական խանգարում. է) երկարատև հոսպիտալացման անհրաժեշտություն. ը) սոցիալական գործոններով պայմանավորված ուսուցման դժվարություններ, ինչի պատճառով նրանք չեն կարող բավարարել ազգային ուսումնական պլանի պահանջները. թ) Աուտիզմի սպեկտր. Կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող երեխաները հնարավորություն կունենան գրանցվել հաջորդ փուլերում։ II փուլ – գրանցումը հնարավոր կլինի մայիսի 1-ից մինչև մայիսի 16-ը, և դպրոցում կգրանցվեն այն երեխաները, ում՝ ա) քույր-եղբայրը սովորում է նույն հանրակրթական դպրոցում. բ) ծնողը/խնամակալը ցանկալի հանրակրթական դպրոցի աշխատող է. գ) ընտանիքից երկու և ավելի երեխաներ միաժամանակ ընդունվում են հանրակրթական դպրոցի առաջին դասարան»,- նշվում է ԿԳՆ տեղեկատվության մեջ։

Գերատեսչության պարզաբանմամբ՝ երկրորդ փուլում հաշվառումն իրականացվում է հանրակրթական դպրոցներում՝ ծնողի/օրինական ներկայացուցչի կողմից ընդունելության համար անհրաժեշտ փաստաթղթերի ներկայացման հիման վրա։ Գրանցումն ապահովում է հանրակրթական դպրոցը։

«Երրորդ փուլը՝ ընդհանուր գրանցումը կմեկնարկի մայիսի 20-ից և կշարունակվի մինչև հունիսի 13-ը։ Գրանցումը կկատարվի Կրթության կառավարման տեղեկատվական համակարգի՝ register.emis.ge պաշտոնական կայքում։ Գրանցումն իրականացվում է ծնողի/օրինական խնամակալի կողմից: Էլեկտրոնային եղանակով գրանցված ուսանողին ընդունելու համար անհրաժեշտ փաստաթղթերի ներկայացումը կիրականացվի հունիսի 14-ից հունիսի 25-ը։ Նշված ժամկետում փաստաթղթերը չներկայացնելու դեպքում գրանցումն ինքնաբերաբար կչեղարկվի։

Չորրորդ փուլը դպրոցներում կանցկացվի հունիսի 27-ից հուլիսի 12-ը։ Այս փուլում այն ​​աշակերտները, ովքեր չեն գրանցվել I, II և III փուլերում կամ ովքեր ցանկանում են փոխել իրենց գրանցումը, կգրանցվեն մնացած անվճար տեղերի կամ նախորդ փուլերում ազատված տեղերի վրա: Չորրորդ փուլում հանրակրթական դպրոցն ապահովում է աշակերտի գրանցումը ծնողի/օրինական ներկայացուցչի կողմից ներկայացված անհրաժեշտ փաստաթղթերի հիման վրա։

Առաջին դասարանում գրանցվելու փաստաթղթեր. ուսանողի օրինական ներկայացուցչի դիմումը, որը պետք է պարունակի տեղեկատվություն օրինական ներկայացուցչի բնակության վայրի և հեռախոսահամարի մասին և պետք է համապատասխանի Վրաստանի ընդհանուր վարչական օրենսգրքի 78-րդ հոդվածով սահմանված այլ պահանջներին, պատճենը. օրինական ներկայացուցչի անձը հաստատող փաստաթուղթ և Վրաստանում բնակությունը հաստատող փաստաթղթի պատճենը (եթե այդպիսիք կան): Փաստաթղթերը օտար լեզվով ներկայացնելու դեպքում դրանք պետք է ուղեկցվեն վրացերեն թարգմանությամբ՝ Վրաստանի օրենսդրությամբ սահմանված կարգով: Ուսանողի ծննդյան վկայականի կամ անձը հաստատող փաստաթղթի պատճենը և Վրաստանում բնակությունը հաստատող փաստաթղթի պատճենը (եթե այդպիսիք կան): Փաստաթղթերը օտար լեզվով ներկայացնելու դեպքում դրանք պետք է ուղեկցվեն Վրաստանի օրենսդրությամբ սահմանված կարգով կատարված վրացերեն թարգմանությամբ»,- նշված է Վրաստանի կրթության նախարարության տարածած տեղեկատվության մեջ։

Նախարարությունը հորդորում է ծնողներին ուշադիր ծանոթանալ գրանցման պայմաններին, որպեսզի կարողանան ժամանակին և սահուն իրենց երեխային ընդունել դպրոց: