Մայիսի 13-ից սկսվում է առաջիդասարանցիների համընդհանուր գրանցումը
Մայիսի 13-ից սկսվում է առաջիդասարանցիների համընդհանուր գրանցումը

Վրաստանի կրթության և գիտության նախարարությունը, մայիսի 13-ին, ժամը 09:00-ին սկսում է առաջին դասարանցիների գրանցման երրորդ փուլը, որն ավարտվելու է հունիսի 5-ին, ժամը 18:00-ին:

կրթության նախարարության հաղորդմամբ, գրանցումն իրականացվելու է Կրթության կառավարման տեղեկատվական համակարգի registration.emis.ge պաշտոնական կայքում և այն իրականացնելու է երեխայի ծնողը կամ օրինական ներկայացուցիչը:

Տեսեք համընդհանուր գրանցման ցուցումը ՝ mes.gov.ge

Էլեկտրոնային ձևով գրանցված աշակերտի ընդունելության համար անհրաժեշտ փաստաթղթերը ներկայացվելու են հունիսի 8-ից հունիսի 22-ը: Սահմանված ժամկետում փաստաթղթերը չներկայացնելու դեպքում գրանցումն ավտոմատ կերպով կչեղարկվի:

Կրթության նախարարության հաղորդմամբ, գրանցման վերջին, չորրորդ փուլը դպրոցներում կիրականացվի հունիսի 24-ից հուլիսի 10-ը: Այդ փուլում ազատված կամ մնացած տեղերում կկարողանան գրանցվել այն երեխաները, որոնք չեն կարողացել գրանցվել՝ առաջին, երկրորդ և երրորդ փուլերում, կամ ցանկանում են փոխել գրանցումը: Այս փուլում աշակերտների գրանցումն ապահովում է հանրային դպրոցը, հիմնվելով ծնողի կամ օրինական ներկայացուցչի կողմից ներկայացված անհրաժեշտ փաստաթղթերի վրա:

Երկրում կորոնավիրուսի տարածումը կանխելու նպատակով.

Ծնողները կարող են էլեկտրոնային ձևով դիմումներ ուղարկել կցված փաստաթղթերով, կամ դպրոցի կողմից սահմանված անվտանգության կանոններին համապատասխան, նյութապես ներկայացնել դպրոցի տնօրինությանը. Դպրոցը ծանուցում է ծնողին էլեկտրոնային փոստով դիմումն ու փաստաթղթերը ստանալու պահից երկու օրվա ընթացքում:

Անհրաժեշտ բոլոր փաստաթղթերը էլեկտրոնային ձևով ներկայացնելու դեպքում դպրոցը չի պահանջում փաստաթղթերը նյութական ձևով և հաստատելու է աշակերտի ընդունումը օրենքով սահմանված ժամկետում:

Հանրակրթական ուսումնական հաստատությունները պետք է առաջնորդվեն Վրաստանի կրթության և գիտության նախարարի 2007 թվականի օգոստոսի 16-ի՝ «Վրաստանի հանրակրթական ուսումնական հաստատություններում ընդունվելու համար անհրաժեշտ փաստաթղթերի ցանկը հաստատելու մասին» N675 հրամանով և չպետք է պահանջեն լրացուցիչ փաստաթղթեր, որոնք ընդգրկված չեն օրենքում:

Վրաստանի հանրակրթական ուսումնական հաստատության առաջին դասարան աշակերտի ընդունման համար անհրաժեշտ փաստաթղթերի ցանկ.

Աշակերտի օրինական ներկայացուցչի դիմումը, որը պետք է պարունակի տեղեկություններ աշակերտի ներկայացուցչի բնակության վայրի և հեռախոսի վերաբերյալ:

Օրինական ներկայացուցչի նույնականացման քարտի պատճեն և Վրաստանում կացության իրավունքի փաստաթղթի պատճեն (առկայության դեպքում):

Աշակերտի ծննդյան վկայականի կամ անձը հաստատող փաստաթղթի պատճենը և Վրաստանում կացության իրավունքի փաստաթղթի պատճենը (առկայության դեպքում):

Փաստաթղթերի օտար լեզվով ներկայացնելու դեպքում, դրանք պետք է ուղեկցվեն վրացերեն թարգմանությամբ `Վրաստանի օրենսդրությամբ սահմանված կանոններին համապատասխան:

Կրթության նախարարությունը ծնողներին հորդորում է ուշադիր կարդալ գրանցման ժամկետներն ու պայմանները, որպեսզի կարողանան իրենց երեխային ժամանակին և սահուն կերպով գրանցել դպրոցում: Տեսեք հանրային դպրոցի էլ. փոստի հասցեները ՝ mes.gov.ge

Թողնել մեկնաբանություն