სოფო გელოვანის კლიპის ტელეპრეზენტაცია #ახალდღეში

 სოფო გელოვანმა საზოგადოებას ახალი კლიპი წარუდგინა – ტელეპრეზენტაცია #ახალდღეში სოფო გელოვანმა საზოგადოებას ახალი კლიპი წარუდგინა