სანდრო ნიკოლაძის საავტორო კომპოზიციების ალბომი

სტუმრები: სანდრო ნიკოლაძე – კომპოზიტორი და მუსიკოსი; ეკა ბაკურაძე – მოძრაობის თეატრის დირექტორი. ცოცხალი მუსიკა #ახალდღეში – სანდრო ნიკოლაძის კომპოზიცია სპექტაკლიდან „ფაუსტი“. ცოცხალი მუსიკა #ახალდღეში – სანდრო ნიკოლაძის კომპოზიცია სპექტაკლიდან „ფაუსტი“ ახალი დღე