პირადი ექიმი – სმენა სიცოცხლისთვის

პირადი ექიმი პირადი ექიმი – დედაშვილობა, როგორც მოსმენისა და შესმენის ხელოვნება