ომა ფავორი სტუმრად #ახალდღეში

ნიგერიიდან ჩამოვიდა, კარდიოლოგიას საქართველოში ეუფლება და ყველაზე პოპულარულ ქართულ სიმღერებს, თითქმის ქართული აქცენტით მღერის. ომა ფავორი სტუმრად #ახალდღეში ახალი დღე