დოდო აბაშიძის ხსოვნის საღამო

რესპონდენტი: ნიკოლოზ წულუკიძე – თეატრმცოდნე. ახალი დღე