დღეგრძელობის საიდუმლო – მავრა გოგიას ისტორია სენაკიდან