ცოცხალი მუსიკა #ახალდღეში ტრიო „ბალადა“ – „ისე თენდება“

მუსიკა: ბაჩუკი ჭეიშვილი, ტექსტი: მიხეილ ქვლივიძე. ცოცხალი მუსიკა #ახალდღეში ტრიო „ბალადა“ – „საკვამურები” ტრიო „ბალადა“ სტუმრად #ახალდღეში