ცოცხალი მუსიკა #ახალდღეში – სანდრო ნიკოლაძის კომპოზიცია სპექტაკლიდან „ფაუსტი“

ცოცხალი მუსიკა #ახალდღეში – სანდრო ნიკოლაძის კომპოზიცია სპექტაკლიდან „ფაუსტი“. სანდრო ნიკოლაძის საავტორო კომპოზიციების ალბომი ახალი დღე