ცოცხალი მუსიკა „ახალ დღეში“ – უვე და ბელა ბერკემერები – „ლიბერტანგო“

ლიანა ისაკაძის საღამოდან დაწყებული ურთიერთობა და წყვილი, რომლის ცხოვრებაც მუსიკას უკავშირდება