ცოცხალი მუასიკა #ახალდღეში „ჰერიო“ – „მე თბილისის მოტრფიალე ვარ“

კომპოზიტორი – ნუნუ დუღაშვილი; ტექსტი – ნიაზ დიასამიძე. თეატრალური კვარტეტი და მაგდა ნიკოლეიშვილი – „კახეთო“ ნუნუ დუღაშვილის შემოქმედებითი საღამო