არასამთავრობო ორგანიზაციების განცხადება

 „ქართული ოცნება“ სამ არასამთავრობო ორგანიზაციას არასწორი ინფორმაციის გავრცელებაში ადანაშაულებს. ბრალდების ადრესატები აცხადებენ, რომ ეს მათი დისკრედიტაციის მორიგი მცდელობაა. მესამე სექტორის წარმომადგენლები განმარტავენ, რომ კვლევები წლების მანძილზე აპრობირებული მეთოდოლოგიით ჩატარდა და მოხვდა ისეთი ფაქტები, რომლებიც კამპანიის ვადებთან აკავშირებდათ კითხვის ნიშნებს აჩენდა.