42პარალელი ახალი წითელი ცივილიზაცია

ნოემბერში გამართული ჩინეთის კომუნისტური პარტიის ცენტრალური კომიტეტის მეექვსე პლენუმი საინტერესო ბევრი მიზეზის გამო იყო და მისი შედეგები დღეს მსოფლიოში ფართო განხილვის თემაა. ეს გასაკვირი არც არის, რადგან დღის წესრიგში მსოფლიოს ერთ-ერთი უდიდესი სახელმწიფოს განვითარების სტრატეგიის შემუშავება იდგა. პლენუმზე მოხდა იდეის აქტუალიზება, რომ ჩინეთში ახალი ცივილიზაცია – უფრო სრულყოფილი, ვიდრე სხვა დანარჩენი შეიქმნა.

იხილეთ რეზი ქოიავას სიუჟეტი.

42° პარალელი

დატოვე კომენტარი