42° პარალელი - ტრანზიციის დასაწყისი / საკონსტიტუციო რეფორმა რუსეთში
  • 2024 წლის პრობლემა კრემლის აზრით არსებული საკონსტიტუციო წესრიგის პირობებში გადაუწყვეტელია. 1993 წლის სუპერსაპრეზიდენტო რესპუბლიკა, რომელიც უზენაეს საბჭოზე ელცინის გამარჯვების გასამყარებლად შეიქმნა და რომელმაც დასრულებული ფორმები პუტინის ოცწლიანი მმართველობის დროს მიიღო, უკანასკნელ თვეებს ითვლის. რეზი ქოიავა მოგითხრობთ რუსეთში მიმდინარე საკონსტიტუციო რეფორმის შესახებ

42° პარალელი

დატოვე კომენტარი