42° პარალელი - ტრამპის სამყარო - გლობალური მმართველობის კრიზისი

შეგვიძლია დავასკვნათ, რომ საყოველთაო ტრენდად იქცა საშინაო პოლიტიკური ვითარების საგარეო პოლიტიკურზე დომინირება. საზოგადოებებში განწყობების ცვლილება, მათი ისტებლიშმენტით უკმაყოფილება აიძულებს პოლიტიკოსებს დაუყოვნებლივ შეცვალონ განვითარების კურსი. თუ ისინი ვერ მოახერხებენ საჭირო კორექტივების სწრაფად და ელეგანტურად შეტანას, ტალღა მათ ახალი ძალებით ანაცვლებს. ახალი ტალღის პოლიტიკოსების ადრესატი საკუთარი ამომრჩეველია, რომელიც თითქმის არავითარ ყურადღებას არ აქცევს საერთაშორისო ურთიერთობების საკითხებს. რევაზ ქოიავა მოგითხრობთ 2018 წლის მთავარი ტრენდის შესახებ

42° პარალელი

  

დატოვე კომენტარი