42° პარალელი - კლიმატური მიგრანტები დღეს და ხვალ
  • 2020 წლის 7 იანვარს გაეროს ადამიანის უფლებათა კომიტეტმა, რომელსაც სამოქალაქო და პოლიტიკური უფლებების შესახებ პაქტის თანახმად შეუძლია სახელმწიფოების წინააღმდეგ ინდივიდუალური საქმეები განიხილოს, მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილება გამოიტანა. საქმე ეხებოდა ადამიანის უფლებას კლიმატის ცვლილების გამო მიგრაციის შესახებ. ამ გადაწყვეტილების კონტექსტში საკითხი კლიმატურ მიგრაციაზე რეალურად გლობალურ დღის წესრიგად ჩამოყალიბდა. ბევრის აზრით კი გაეროს კომიტეტის გადაწყვეტილებამ პანდორას ყუთი გახსნა

42° პარალელი

დატოვე კომენტარი