42° პარალელი - დიდი ძმის ბოლო გაკვეთილი
  • 1989 წლის ივნისში პეკინში, ტიანანმენის მოედანზე საპროტესტო გამოსვლები და 1991 წლის დეკემბერში საბჭოთა კავშირის დაშლა იქცა იმ მოვლენებად, რომელთაც ათწლეულობით განსაზღვრეს ჩინეთის კომუნისტური პარტიის იდეოლოგიური კურსი. ჩინეთის ხელისუფლების ბევრი ქმედება კვლავაც 1980-1990-იანი წლების მიჯნაზე წარმოქმნილი კრიზისული სიტუაციის განმეორების შიშითაა განპირობებული და ჩინეთსა და საბჭოთა კავშირს შორის ისტორიულ პარალელებს ეყრდნობა. რეზი ქოიავა მოგითხრობთ სოციალისტური ბანაკის დაშლასა და იმ გაკვეთილებზე, რომელიც ჩინეთის კომპარტიამ ამ მოვლენებიდან გამოიტანა.

42° პარალელი

დატოვე კომენტარი