42° პარალელი - ჩინეთი ბერდება - რას ნიშნავს ეს სამყაროსთვის

2020 წელს გამოქვეყნებულმა მოსახლეობის აღწერის შედეგებმა ზოგიერთი გააოგნა, სხვები კი საერთოდ შოკში ჩააგდო. აღმოჩნდა, რომ ჩინეთში შრომისუნარიანი ასაკის ადამიანები საკმარისი არ არის, მოსახლეობა ბერდება და შობადობა მკვეთრად ეცემა.

და ამ დროს, ყველაფერი, რაც ჩინეთში ხდება, მსოფლიოში არსებულ ვითარებაზე, მათ შორის, შრომითი რესურსების, წარმოებისა და სავაჭრო ნაკადების გადანაწილებაზე აისახება.

რეზი ქოიავა მოგითხრობთ ჩინეთის დემოგრაფიული პრობლემების შესახებ.

42° პარალელი

დატოვე კომენტარი