უცნობი მუსიკა

შაბათი, 23:00 მუსიკალურ-კულტურული გადაცემის მიზანია, მაქსიმალურად წარმოაჩინოს კავშირი მუსიკასა და იმ საზოგადოებების მსოფლმხედველობას შორის, რომლის სიღრმეშიც იქმნებოდა. აკუსტიკური ხელოვნების ამ სახით წარმოდგენა, საშუალებას აძლევს გადაცემას, არ შემოიფარგლოს მხოლოდ მუსიკალური ელემენტებით და უფრო თვალნათელი გახადოს ის მექანიზმები, რომლებიც ამა თუ იმ მუსიკალური ფენომენის წარმოქმნას უწყობდნენ ხელს.