კალათბურთი
31 აგვისტო - 15 სექტემბერი

მსოფლიო თასი კალათბურთში, ჩინეთი 2019.