ლიტერატურული ფრაგმენტები

ორშაბათი – ოთხშაბათი; 18:00 ორი ცნობილი ლიტერატორის საინტერესო საუბრები ქართული მწერლობის კლასიკური ძეგლების შესახებ – ჰაგიოგრაფიიდან დაწყებული, თანამედროვე ტექსტებით დამთავრებული. წამყვანების დიალოგური თხრობა მოიზარებს როგორც თავისუფალ მსჯელობას, ისე დისკუსიასა და კამათსაც. ასეთი ტიპის საუბარი მაყურებელს ცნობილი მხატვრული ტექსტების შინაარსისა და მნიშვნელობის გაგებას უადვილებს. წამყვანები: ვასილ მაღლაფერიძე და გია მურღულია