ილია ჭავჭავაძე - „ოთარაანთ ქვრივი“

ილია ჭავჭავაძე - „ოთარაანთ ქვრივი“.

კითხულობს სერგო ზაქარიაძე.

ჩაწერილია 1953 წელს.