ალექსანდრე შავერზაშვილი, ფანტაზია ვიოლინოსა და ფორტეპიანოსათვის „სოლ მაჟორი“ - ჩაწერილია 1973 წლის 22 აპრილს

ვიოლინოს პარტიას ასრულებს - ირინე იაშვილი.

ფორტეპიანო - ნანა დიმიტრიადი.