სიახლეები
სამეურვეო საბჭო
სამეურვეო საბჭოს გადაწყვეტილებები
14:53, 08.04.2019

სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის” სამეურვეო საბჭოს გადაწყვეტილება #453; სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის” მიერ კულინარიული მეგა შოუს/პროექტის განხორციელების და ეთერში განთავსების მიზნით კომპანიასთან შპს „ნოვა პროდაქშენს“ შესაბამისი ხელშეკრულების გაფორმებაზე თანხმობის მიცემის შესახებ

„მაუწყებლობის შესახებ” საქართველოს კანონის 30(1) მუხლის „ე”ქვეპუნქტის თანახმად და სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის” გენერალური დირექტორის 2019 წლის 3 აპრილის #1462/03 სამსახურებრივი ბარათის საფუძველზე, მიეცეს თანხმობა სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის“ გენერალურ დირექტორს კულინარიული მეგა შოუს/პროექტის განხორციელების და ეთერში განთავსების მიზნით, მისი დამზადება დაუკვეთოს კომპანიას შპს „ნოვა პროდაქშენს“ და აღნიშნულ კომპანიასთან მოქმედი კანონმდებლობის ფარგლებში გააფორმოს შესაბამისი ხელშეკრულება. დანართი: სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის” გენერალური დირექტორის 2019 წლის 3 აპრილის #1462/03 სამსახურებრივი ბარათი.    
16:44, 29.03.2019

სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის” სამეურვეო საბჭოს გადაწყვეტილება #452; სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის” და სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის აჭარის ტელევიზია და რადიოს” 2018 წლის ბიუჯეტის შესრულების ანგარიშის დამტკიცების შესახებ

„მაუწყებლობის შესახებ” საქართველოს კანონის 30-ე მუხლის 1-ლი პუნქტის „გ” ქვეპუნქტის და 359 მუხლის 1-ლი პუნქტის „დ” ქვეპუნქტის თანახმად, დამტკიცდეს სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის” და სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის აჭარის ტელევიზია და რადიოს” 2018 წლის ბიუჯეტის შესრულების ანგარიში თანდართული სახით. დანართი: სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის” 2018 წლის ბიუჯეტის შესრულების ანგარიში დანართი: სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის აჭარის ტელევიზია და რადიოს” 2018 წლის ბიუჯეტის შესრულების ანგარიში
16:41, 25.03.2019

სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის” სამეურვეო საბჭოს გადაწყვეტილება #451; სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის“ მიერ საბანკო გარანტიის შესახებ სს „თიბისი ბანკთან” შესაბამისი ხელშეკრულებების გაფორმებაზე თანხმობის მიცემის შესახებ

ვინაიდან, სსიპ „საზოგადოებრივმა მაუწყებელმა“ 2018 წელს შეიძინა 2020 წლის ევროპის საფეხბურთო ჩემპიონატის მატჩების ჩვენების, ასევე, საქართველოს ნაკრების მონაწილეობით 2020 წლის ევროპის ჩემპიონატის საკვალიფიკაციო მატჩებისა და ერთა ლიგის მატჩების ჩვენების სატელევიზიო უფლებები და აღნიშნული ხელშეკრულებები ითვალისწინებენ სახელშეკრულებო თანხის საბანკო გარანტიით უზრუნველყოფას „მაუწყებლობის შესახებ“ საქართველოს კანონის 30 (1) მუხლის „ე“ ქვეპუნქტის და სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის” გენერალური დირექტორის 2019 წლის 19 მარტის #1179/03 სამსახურებრივი ბარათის თანახმად, მიეცეს თანხმობა სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის“ გენერალურ დირექტორს…
სამეურვეო საბჭოს სხდომების დღის წესრიგი
14:19, 04.04.2019

სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის" სამეურვეო საბჭოს 2019 წლის 8 აპრილის სხდომის დღის წესრიგი

დღის წესრიგით გათვალისწინებული საკითხებია:  სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის“გენერალური დირექტორის მიერ სამეურვეო საბჭოს სახელზე გამოგზავნილ N1462/03 სამსახურებრივ ბარათში აღნიშნულ საკითხზე (რომელიც ეხება კულინარიული მეგაშოუს შეძენას, რომლის გარიგების ღირებულება აღემატება მაუწყებლის ბიუჯეტის  ერთ პროცენტს და საჭიროებს სამეურვეო საბჭოს თანხმობას) მსჯელობა და შესაბამისი გადაწყვეტილების მიღება; მიმდინარე საკითხები.
17:24, 25.03.2019

სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის" სამეურვეო საბჭოს 2019 წლის 28 მარტის სხდომის დღის წესრიგი

დღის წესრიგით გათვალისწინებული საკითხებია: 1. სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის“ და აჭარის ტელევიზიისა და რადიოს 2018 წლის ბიუჯეტის შესრულების განხილვა-დამტკიცება; 2. მიმდინარე საკითხები.
15:47, 21.03.2019

სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის" სამეურვეო საბჭოს 2019 წლის 25 მარტის სხდომის დღის წესრიგი

დღის წესრიგით გათვალისწინებული საკითხებია: 1. სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის“ და აჭარის ტელევიზიისა და რადიოს 2018 წლის ბიუჯეტის შესრულების განხილვა-დამტკიცება; 2. 2018 წელს საზოგადოებრივმა მაუწყებელმა შეიძინა – საქართველოს ნაკრების მონაწილეობით, 2020 წლის ევროპის საფეხბურთო ჩემპიონატის საკვალიფიკაციო მატჩებისა და ერთა ლიგის მატჩების სატელევიზიო უფლებები. ორივე ხელშეკრულება ითვალისწინებს სახელშეკრულებო თანხის საბანკო გარანტიით უზრუნველყოფას. მაუწყებლის გენერალურმა დირექტორმა მომართა თხოვნით სამეურვეო საბჭოს იმსჯელოს აღნიშნულზე და მიიღოს შესაბამისი გადაწყვეტილება; 3. მიმდინარე საკითხები.
საზოგადოებრივი მაუწყებლის პროგრამული პრიორიტეტები
15:22, 17.08.2018

საზოგადოებრივი მაუწყებლის 2018-2021 წლების პროგრამული პრიორიტეტები

სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის” სამეურვეო საბჭოს გადაწყვეტილება #430; სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის” 2018-2021 წლების პროგრამული პრიორიტეტების განსაზღვრის შესახებ 1. შესავალი 1.1. პროგრამული პრიორიტეტების სამართლებრივი სტატუსი და სტრუქტურა 1.2. მაუწყებლის ზოგადი ორიენტირები და მართვის ამოცანები 2. მაუწყებლის ძირითადი სამოქმედო პრიორიტეტები 3. მაუწყებლის შინაარსობრივი პრიორიტეტები 4. პროდუქციის მიწოდების გზები, პლატფორმები 5. საქმიანობის შეფასების საზომები
ანგარიშები
17:05, 01.04.2019

სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის“ 2018 წლის ბიუჯეტის შესრულების ანგარიში

სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის” სამეურვეო საბჭოს გადაწყვეტილება #452; სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის” და სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის აჭარის ტელევიზია და რადიოს” 2018 წლის ბიუჯეტის შესრულების ანგარიშის დამტკიცების შესახებ
16:25, 22.02.2019

სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის" 2018 წლის IV კვარტლის ანგარიში

ახალი და მიმდინარე ამბები მედია და კომუნიკაცია მედიაწარმოება ტექნიკური უზრუნველყოფა იურიდიული სამსახურის ანგარიში ადამიანური რესურსების მართვის სამსახური „საზოგადოებრივი მაუწყებლის” არქივი ფინანსები და ადმინისტრაცია
15:12, 09.11.2018

სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის" 2018 წლის III კვარტლის ანგარიში

ახალი და მიმდინარე ამბების ბლოკი მედიისა და კომუნიკაციის ბლოკი მედიაწარმოების ბლოკი წარმოებისა და ტექნიკური უზრუნველყოფის ბლოკი სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის” არქივი იურიდიული სამსახურის ანგარიში ადამიანური რესურსების მართვის სამსახური ფინანსებისა და ადმინისტრაციის ბლოკი
აუდიტის დასკვნები
14:03, 01.05.2018

სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის“ შიდა აუდიტის 2017 წლის დასკვნა

2016-2017 წლების ბიუჯეტის მაჩვენებლების ზოგადი შედარება 2017 წლის სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის“ ბიუჯეტი რეზიუმე
13:59, 01.05.2018

სსიპ "საზოგადოებრივი მაუწყებლის" საბიუჯეტო ფინანსური ანგარიში და დამოუკიდებელი აუდიტორის დასკვნა (2017 წლის 31 დეკემბერი)

დამოუკიდებელი აუდიტორის დასკვნა ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგება ფინანსური შედეგების ანგარიშგება ფულადი სახსრების მოძრაობის ანგარიშგება წმინდა აქტივების/კაპიტალის ცვლილებების შესახებ ანგარიშგება დანართები და განმარტებითი ცხრილები საბიუჯეტო ანგარიშგების განმარტებითი შენიშვნები
13:49, 01.05.2018

ანგარიში სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის“ მიერ 2017 წელს განხორციელებული სახელმწიფო შესყიდვების მოქმედ კანონმდებლობასთან შესაბამისობის შესახებ - გარე აუდიტი

სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის“ (საიდენტიფიკაციო ნომერი: 204858163, მისამართი: საქართველო, თბილისი, მერაბ კოსტავას ქ. N68, შემდგომში „ორგანიზაცია“) მიერ 2017 წლის განმავლობაში განხორციელებული სახელმწიფო შესყიდვების საქართველოს მოქმედ კანონმდებლობასთან შესაბამისობის აუდიტი. აუდიტის მიზანია 2017 წლის შესყიდვების გეგმით განხორციელებული სახელმწიფო შესყიდვების მარეგულირებელ კანონმდებლობასთან შესაბამისობის დადგენა.
ბიუჯეტი და შესრულების ანგარიში
16:44, 29.03.2019

სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის” სამეურვეო საბჭოს გადაწყვეტილება #452; სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის” და სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის აჭარის ტელევიზია და რადიოს” 2018 წლის ბიუჯეტის შესრულების ანგარიშის დამტკიცების შესახებ

„მაუწყებლობის შესახებ” საქართველოს კანონის 30-ე მუხლის 1-ლი პუნქტის „გ” ქვეპუნქტის და 359 მუხლის 1-ლი პუნქტის „დ” ქვეპუნქტის თანახმად, დამტკიცდეს სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის” და სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის აჭარის ტელევიზია და რადიოს” 2018 წლის ბიუჯეტის შესრულების ანგარიში თანდართული სახით. დანართი: სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის” 2018 წლის ბიუჯეტის შესრულების ანგარიში დანართი: სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის აჭარის ტელევიზია და რადიოს” 2018 წლის ბიუჯეტის შესრულების ანგარიში
14:06, 27.12.2018

სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის” სამეურვეო საბჭოს გადაწყვეტილება #442; საზოგადოებრივი მაუწყებლის 2019 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

„მაუწყებლობის შესახებ” საქართველოს კანონის 33 (1) მუხლის და 3512(3) მუხლის თანახმად, დამტკიცდეს საზოგადოებრივი მაუწყებლის 2019 წლის ბიუჯეტი თანდართული სახით
14:05, 27.12.2018

სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის” სამეურვეო საბჭოს გადაწყვეტილება #441; სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის" ბიუჯეტში ცვლილებების შეტანისა და 2018 წლის კორექტირებული ბიუჯეტის მიღების შესახებ

„მაუწყებლობის შესახებ” საქართველოს კანონის 30 (1) მუხლის „გ” ქვეპუნქტის და სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის” გენერალური დირექტორის 2018 წლის 20 დეკემბრის N5161/03 სამსახურებრივი ბარათის თანახმად, ცვლილება შევიდეს სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის” ბიუჯეტში და შესაბამისად, დამტკიცებულ იქნას სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის” 2018 წლის კორექტირებული ბიუჯეტი თანდართული სახით
საზოგადოებრივი მაუწყებლის შრომის შინაგანაწესი
ახალი დოკუმენტები
14:53, 08.04.2019

სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის” სამეურვეო საბჭოს გადაწყვეტილება #453; სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის” მიერ კულინარიული მეგა შოუს/პროექტის განხორციელების და ეთერში განთავსების მიზნით კომპანიასთან შპს „ნოვა პროდაქშენს“ შესაბამისი ხელშეკრულების გაფორმებაზე თანხმობის მიცემის შესახებ

„მაუწყებლობის შესახებ” საქართველოს კანონის 30(1) მუხლის „ე”ქვეპუნქტის თანახმად და სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის” გენერალური დირექტორის 2019 წლის 3 აპრილის #1462/03 სამსახურებრივი ბარათის საფუძველზე, მიეცეს თანხმობა სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის“ გენერალურ დირექტორს კულინარიული მეგა შოუს/პროექტის განხორციელების და ეთერში განთავსების მიზნით, მისი დამზადება დაუკვეთოს კომპანიას შპს „ნოვა პროდაქშენს“ და აღნიშნულ კომპანიასთან მოქმედი კანონმდებლობის ფარგლებში გააფორმოს შესაბამისი ხელშეკრულება. დანართი: სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის” გენერალური დირექტორის 2019 წლის 3 აპრილის #1462/03 სამსახურებრივი ბარათი.    
14:19, 04.04.2019

სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის" სამეურვეო საბჭოს 2019 წლის 8 აპრილის სხდომის დღის წესრიგი

დღის წესრიგით გათვალისწინებული საკითხებია:  სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის“გენერალური დირექტორის მიერ სამეურვეო საბჭოს სახელზე გამოგზავნილ N1462/03 სამსახურებრივ ბარათში აღნიშნულ საკითხზე (რომელიც ეხება კულინარიული მეგაშოუს შეძენას, რომლის გარიგების ღირებულება აღემატება მაუწყებლის ბიუჯეტის  ერთ პროცენტს და საჭიროებს სამეურვეო საბჭოს თანხმობას) მსჯელობა და შესაბამისი გადაწყვეტილების მიღება; მიმდინარე საკითხები.
17:05, 01.04.2019

სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის“ 2018 წლის ბიუჯეტის შესრულების ანგარიში

სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის” სამეურვეო საბჭოს გადაწყვეტილება #452; სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის” და სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის აჭარის ტელევიზია და რადიოს” 2018 წლის ბიუჯეტის შესრულების ანგარიშის დამტკიცების შესახებ
16:44, 29.03.2019

სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის” სამეურვეო საბჭოს გადაწყვეტილება #452; სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის” და სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის აჭარის ტელევიზია და რადიოს” 2018 წლის ბიუჯეტის შესრულების ანგარიშის დამტკიცების შესახებ

„მაუწყებლობის შესახებ” საქართველოს კანონის 30-ე მუხლის 1-ლი პუნქტის „გ” ქვეპუნქტის და 359 მუხლის 1-ლი პუნქტის „დ” ქვეპუნქტის თანახმად, დამტკიცდეს სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის” და სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის აჭარის ტელევიზია და რადიოს” 2018 წლის ბიუჯეტის შესრულების ანგარიში თანდართული სახით. დანართი: სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის” 2018 წლის ბიუჯეტის შესრულების ანგარიში დანართი: სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის აჭარის ტელევიზია და რადიოს” 2018 წლის ბიუჯეტის შესრულების ანგარიში
17:24, 25.03.2019

სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის" სამეურვეო საბჭოს 2019 წლის 28 მარტის სხდომის დღის წესრიგი

დღის წესრიგით გათვალისწინებული საკითხებია: 1. სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის“ და აჭარის ტელევიზიისა და რადიოს 2018 წლის ბიუჯეტის შესრულების განხილვა-დამტკიცება; 2. მიმდინარე საკითხები.
16:41, 25.03.2019

სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის” სამეურვეო საბჭოს გადაწყვეტილება #451; სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის“ მიერ საბანკო გარანტიის შესახებ სს „თიბისი ბანკთან” შესაბამისი ხელშეკრულებების გაფორმებაზე თანხმობის მიცემის შესახებ

ვინაიდან, სსიპ „საზოგადოებრივმა მაუწყებელმა“ 2018 წელს შეიძინა 2020 წლის ევროპის საფეხბურთო ჩემპიონატის მატჩების ჩვენების, ასევე, საქართველოს ნაკრების მონაწილეობით 2020 წლის ევროპის ჩემპიონატის საკვალიფიკაციო მატჩებისა და ერთა ლიგის მატჩების ჩვენების სატელევიზიო უფლებები და აღნიშნული ხელშეკრულებები ითვალისწინებენ სახელშეკრულებო თანხის საბანკო გარანტიით უზრუნველყოფას „მაუწყებლობის შესახებ“ საქართველოს კანონის 30 (1) მუხლის „ე“ ქვეპუნქტის და სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის” გენერალური დირექტორის 2019 წლის 19 მარტის #1179/03 სამსახურებრივი ბარათის თანახმად, მიეცეს თანხმობა სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის“ გენერალურ დირექტორს…
15:47, 21.03.2019

სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის" სამეურვეო საბჭოს 2019 წლის 25 მარტის სხდომის დღის წესრიგი

დღის წესრიგით გათვალისწინებული საკითხებია: 1. სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის“ და აჭარის ტელევიზიისა და რადიოს 2018 წლის ბიუჯეტის შესრულების განხილვა-დამტკიცება; 2. 2018 წელს საზოგადოებრივმა მაუწყებელმა შეიძინა – საქართველოს ნაკრების მონაწილეობით, 2020 წლის ევროპის საფეხბურთო ჩემპიონატის საკვალიფიკაციო მატჩებისა და ერთა ლიგის მატჩების სატელევიზიო უფლებები. ორივე ხელშეკრულება ითვალისწინებს სახელშეკრულებო თანხის საბანკო გარანტიით უზრუნველყოფას. მაუწყებლის გენერალურმა დირექტორმა მომართა თხოვნით სამეურვეო საბჭოს იმსჯელოს აღნიშნულზე და მიიღოს შესაბამისი გადაწყვეტილება; 3. მიმდინარე საკითხები.
16:59, 01.03.2019

სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის” სამეურვეო საბჭოს გადაწყვეტილება #449; სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის“ მიერ სესხის აღების მიზნით სს „თიბისი ბანკთან“ ხელშეკრულების გაფორმებაზე თანხმობის მიცემის შესახებ

სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის“ სამეურვეო საბჭოს 2018 წლის 02 აგვისტოს #425 გადაწყვეტილებით სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის“ გენერალურ დირექტორს მიეცა თანხმობა ტექნიკური გადაიარაღების განხორციელების მიზნით ფინანსური რესურსების მოსაზიდად სესხის აღებასთან დაკავშირებით დაეწყო შესაბამისი პროცედურები და სამეურვეო საბჭოს 2018 წლის 31 ოქტომბრის #437 გადაწყვეტილების საფუძველზე – გაეფორმებინა შეთანხმება სესხის ძირითად პარამეტრებზე. აღნიშნულიდან გამომდინარე და „მაუწყებლობის შესახებ“ საქართველოს კანონის 30 (1) მუხლის „ე“ ქვეპუნქტის თანახმად, მიეცეს თანხმობა სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის“ გენერალურ დირექტორს, აიღოს სესხი და…
13:12, 28.02.2019

სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის" სამეურვეო საბჭოს 2019 წლის პირველი მარტის სხდომის დღის წესრიგი

დღის წესრიგით გათვალისწინებული საკითხებია: 1. სესხის აღებასთან დაკავშირებით სსიპ „საზოგადოებრივ მაუწყებელსა” და სს „თიბისი ბანკს” შორის ხელშეკრულების გაფორმებაზე თანხმობის მიცემის შესახებ მსჯელობა და შესაბამისი გადაწყვეტილების მიღება; 2. მიმდინარე საკითხები.
16:25, 22.02.2019

სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის" 2018 წლის IV კვარტლის ანგარიში

ახალი და მიმდინარე ამბები მედია და კომუნიკაცია მედიაწარმოება ტექნიკური უზრუნველყოფა იურიდიული სამსახურის ანგარიში ადამიანური რესურსების მართვის სამსახური „საზოგადოებრივი მაუწყებლის” არქივი ფინანსები და ადმინისტრაცია
14:39, 21.02.2019

სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის” სამეურვეო საბჭოს გადაწყვეტილება #448; საერთაშორისოდ აღიარებული დამოუკიდებელი აუდიტორული ფირმის (გარე აუდიტის) დანიშვნასთან დაკავშირებით სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის” სამეურვეო საბჭოს 2019 წლის 6 თებერვლის #447 გადაწყვეტილებით (ოქმი #398) გამოცხადებულ კონკურსში გამარჯვებულის გამოვლენის შესახებ

„მაუწყებლობის შესახებ“ საქართველოს კანონის 34-ე მუხლის 1-ლი პუნქტის თანახმად, 1. სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის” 2018 წლის პერიოდის ფინანსური ანგარიშგების/კონსოლიდირებული ფინანსური ანგარიშგების აუდიტის, საგადასახადო აუდიტის და განხორციელებული შესყიდვების მოქმედ კანონმდებლობასთან შესაბამისობის აუდიტის (გარე აუდიტი) ჩატარებასთან დაკავშირებით სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის” სამეურვეო საბჭოს 2019 წლის 6 თებერვლის #447 გადაწყვეტილებით (ოქმი #398) გამოცხადებულ კონკურსში გამარჯვებულ კომპანიად გამოვლინდეს შპს „ფი-ქეი-ეფ ჯორჯია”, რომელსაც დაევალოს შესაბამისი დასკვნის წარმოდგენა 2019 წლის 20 აპრილამდე; 2. დაევალოს სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის” გენერალურ…
16:31, 18.02.2019

სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის" სამეურვეო საბჭოს 2019 წლის 21 თებერვლის სხდომის დღის წესრიგი

დღის წესრიგით გათვალისწინებული საკითხებია:  სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის” 2018 წლის პერიოდის ფინანსური ანგარიშგების/კონსოლიდირებული ფინანსური ანგარიშგების აუდიტის, საგადასახადო აუდიტის და განხორციელებული შესყიდვების მოქმედ კანონმდებლობასთან შესაბამისობის აუდიტის (გარე აუდიტი) ჩატარებაზე, სამეურვეო საბჭოს მიერ გამოცხადებულ კონკურსში გამარჯვებული კომპანიის გამოვლენა; სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის“ გენერალური დირექტორის მიერ სამეურვეო საბჭოს სახელზე გამოგზავნილ N422/03 სამსახურებრივ ბარათში აღნიშნული საკითხის/საკითხების შესახებ მსჯელობა (საკითხი/საკითხები ეხება მაუწყებლის საზოგადოებრივ-პოლიტიკური მიმართულების გადაცემების შეფასების მიზნით, სამეურვეო საბჭოს მიერ დაქირავებული ექსპერტების მომზადებულ დოკუმენტებს და ამ შეფასებების…
16:42, 06.02.2019

სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის” სამეურვეო საბჭოს გადაწყვეტილება #447; სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის” 2018 წლის პერიოდის ფინანსური ანგარიშგების აუდიტის, საგადასახადო აუდიტის და განხორციელებული შესყიდვების მოქმედ კანონმდებლობასთან შესაბამისობის აუდიტის (გარე აუდიტი) ჩატარების გამო საერთაშორისოდ აღიარებული დამოუკიდებელი აუდიტორული ფირმის დანიშვნასთან დაკავშირებით კონკურსის გამოცხადების შესახებ

„მაუწყებლობის შესახებ“ საქართველოს კანონის 34-ე მუხლის 1-ლი პუნქტის თანახმად, სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის” 2018 წლის პერიოდის ფინანსური ანგარიშგების აუდიტის, საგადასახადო აუდიტის და განხორციელებული შესყიდვების მოქმედ კანონმდებლობასთან შესაბამისობის აუდიტის (გარე აუდიტი) ჩატარების გამო საერთაშორისოდ აღიარებული დამოუკიდებელი აუდიტორული ფირმის დანიშვნასთან დაკავშირებით, გამოცხადდეს კონკურსი წინამდებარე გადაწყვეტილებაზე თანდართული განცხადების შესაბამისად. განცხადება კონკურსის გამოცხადების შესახებ განთავსდეს სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის” ვებ-გვერდზე.    
20:14, 01.02.2019

სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის" სამეურვეო საბჭოს 2019 წლის 6 თებერვლის სხდომის დღის წესრიგი

დღის წესრიგით გათვალისწინებული საკითხებია: 1. სსიპ “საზოგადოებრივი მაუწყებლის” 2018 წლის პერიოდის ფინანსური ანგარიშგების/კონსოლიდირებული ფინანსური ანგარიშგების აუდიტის, საგადასახადო აუდიტის და განხორციელებული შესყიდვების მოქმედ კანონმდებლობასთან შესაბამისობის აუდიტის (გარე აუდიტი) ჩატარებაზე კონკურსის გამოცხადების შესახებ მსჯელობა და შესაბამისი გადაწყვეტილების მიღება; 2. მიმდინარე საკითხები.
17:55, 31.01.2019

ექსპერტი 5

საზოგადოებრივი მაუწყებლის საზოგადოებრივ-პოლიტიკური მიმართულების გადაცემების შეფასება
17:50, 31.01.2019

ექსპერტი 4

წინამდებარე ანგარიშში მოცემულია 2018 წლის 13 ნოემბრიდან 24 დეკემბრის პერიოდში საქართველოს საზოგადოებრივი მაუწყებლის ეთერში გასული საზოგადოებრივ-პოლიტიკური გადაცემების თვისებრივი შეფასება. ანგარიშში ასევე შეფასებულია მაუწყებლის ვებსაიტის ცალკეული ვებგვერდები. გამოყენებულია შედარების მეთოდი. კერძოდ, ყურადღება მიექცა იმას, რამდენად შეიცვალა მდგომარეობა წინა წლის საანგარიშო პერიოდში (2017 წლის 6 ნოემბრიდან 24 დეკემბერის ჩათვლით) გამოვლენილი დადებითი მხარეებისა და ხარვეზების ფონზე.
17:44, 31.01.2019

ექსპერტი 3

საზოგადოებრივი მაუწყებლის საზოგადოებრივ-პოლიტიკური მიმართულების გადაცემების საექსპერტო შეფასება             შეფასების დოკუმენტის შინაარსი: 1. მეთოდოლოგია 2. შეფასებული გადაცემები: მთავარი საინფორმაციო გამოშვება „მოამბე“ 21:00 საათზე „აქტუალური თემა“ მაკა ცინცაძესთან „კვირის ინტერვიუ“ ირაკლი აბსანძესთან „42-ე პარალელი“ – გიორგი გვიმრაძე „ახალი კვირა“ – იმედა დარსალია „მოამბე დღის თემა“ – თამთა სანიკიძე „საპრეზიდენტო არჩევნები-2018“ „რეალური სივრცე“ – ნინო ზაუტაშვილი 3. დასკვნა
17:38, 31.01.2019

ექსპერტი 2

საზოგადოებრივი მაუწყებლის პოლიტიკური გადაცემების შეფასება
17:35, 31.01.2019

ექსპერტი 1

საზოგადოებრივი მაუწყებლის საზოგადოებრივ-პოლიტიკური მიმართულების გადაცემათა შეფასება
17:22, 31.01.2019

სამეურვეო საბჭოს რეკომენდაცია

საზოგადოებრივი მაუწყებლის სამეურვეო საბჭოს რეკომენდაციები გენერალურ დირექტორს და აღმასრულებელ საბჭოს საზოგადოებრივ-პოლიტიკური გადაცემების გაუმჯობესების თაობაზე.
13:42, 29.01.2019

სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის” სამეურვეო საბჭოს გადაწყვეტილება #446; სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის" მიერ ქ. ბათუმში უძრავი ქონების გასხვისებაზე თანხმობის მიცემის შესახებ

სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის” გენერალური დირექტორის 2019 წლის 22 იანვრის #196/03 სამსახურებრივი ბარათის საფუძველზე, მიეცეს თანხმობა სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის” გენერალურ დირექტორს განხორციელდეს ქ. ბათუმში, ფიროსმანის ქ.#18-ში მდებარე უძრავი ქონების (საკადასტრო კოდი 05.24.05.107.02.504) გასხვისება. დანართი: სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის” გენერალური დირექტორის 2019 წლის 22 იანვრის #196/03 სამსახურებრივი ბარათი.
12:29, 24.01.2019

სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის" სამეურვეო საბჭოს 2019 წლის 28 იანვრის სხდომის დღის წესრიგი

დღის წესრიგით გათვალისწინებული საკითხებია: 1. სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის“ გენერალური დირექტორის მიერ 2019 წლის 22 იანვარს სამეურვეო საბჭოს სახელზე გამოგზავნილ N196/03 სამსახურებრივ ბარათში აღნიშნულ საკითხზე (რომელიც ეხება მაუწყებლის საკუთრებაში არსებულ ქ. ბათუმში მდებარე უძრავი ქონების გასხვისებას) მსჯელობა და შესაბამისი გადაწყვეტილების მიღება; 2. მიმდინარე საკითხები.
14:08, 27.12.2018

სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის” სამეურვეო საბჭოს გადაწყვეტილება #445; სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის" სამეურვეო საბჭოს წევრების ჰონორარების ოდენობის განსაზღვრის შესახებ

ვინაიდან, სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის” სამეურვეო საბჭოს 2019 წლის ბიუჯეტის ოდენობა შეადგენს 742 050 (შვიდას ორმოცდაორი ათას ორმოცდაათი) ლარს, რომლიდანაც სამეურვეო საბჭოს წევრების ჰონორარებისთვის გამოყოფილი თანხის ოდენობა არ უნდა აღემატებოდეს 494 700 ლარს, „მაუწყებლობის შესახებ” საქართველოს კანონის 24-ე მუხლის მე-9 პუნქტის თანახმად 1. სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის” სამეურვეო საბჭოს თავმჯდომარის ჰონორარი განისაზღვროს თვეში 6 500 (ექვსი ათას ხუთასი) ლარის ოდენობით; 2. სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის” სამეურვეო საბჭოს თავმჯდომარის მოადგილის ჰონორარი განისაზღვროს თვეში 4…
14:08, 27.12.2018

სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის” სამეურვეო საბჭოს გადაწყვეტილება #444; სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის" სამეურვეო საბჭოს წევრების ჰონორარების გაცემის შესახებ

ვინაიდან, სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის” სამეურვეო საბჭოს 2018 წლის ბიუჯეტიდან სამეურვეო საბჭოს წევრების ჰონორარებისთვის გამოყოფილი ჯამური თანხის ნაშთი 2018 წლის დეკემბრის მდგომარეობით შეადგენს 27 263 (ოცდაშვიდი ათას ორას სამოცდასამი) ლარს, „მაუწყებლობის შესახებ” საქართველოს კანონის 24-ე მუხლის მე-9 პუნქტის თანახმად, 1. სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის” სამეურვეო საბჭოს 2018 წლის ბიუჯეტიდან სამეურვეო საბჭოს წევრების ჰონორარებისთვის გამოყოფილი ჯამური თანხის ნაშთი 27 263 (ოცდაშვიდი ათას ორას სამოცდასამი) ლარის ოდენობით თანაბარ ნაწილებად განაწილდეს მოქმედ სამეურვეო საბჭოს (სულ…
14:07, 27.12.2018

სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის” სამეურვეო საბჭოს გადაწყვეტილება #443; საზოგადოებრივი მაუწყებლის საპროგრამო პოლიტიკის დამტკიცების შესახებ

სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის” დებულების მე-4 პუნქტის 4.2.2 ქვეპუნქტის თანახმად, დამტკიცდეს საზოგადოებრივი მაუწყებლის 2019 წლის საპროგრამო პოლიტიკა თანდართული სახით
14:06, 27.12.2018

სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის” სამეურვეო საბჭოს გადაწყვეტილება #442; საზოგადოებრივი მაუწყებლის 2019 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

„მაუწყებლობის შესახებ” საქართველოს კანონის 33 (1) მუხლის და 3512(3) მუხლის თანახმად, დამტკიცდეს საზოგადოებრივი მაუწყებლის 2019 წლის ბიუჯეტი თანდართული სახით
14:05, 27.12.2018

სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის” სამეურვეო საბჭოს გადაწყვეტილება #441; სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის" ბიუჯეტში ცვლილებების შეტანისა და 2018 წლის კორექტირებული ბიუჯეტის მიღების შესახებ

„მაუწყებლობის შესახებ” საქართველოს კანონის 30 (1) მუხლის „გ” ქვეპუნქტის და სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის” გენერალური დირექტორის 2018 წლის 20 დეკემბრის N5161/03 სამსახურებრივი ბარათის თანახმად, ცვლილება შევიდეს სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის” ბიუჯეტში და შესაბამისად, დამტკიცებულ იქნას სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის” 2018 წლის კორექტირებული ბიუჯეტი თანდართული სახით
15:16, 20.12.2018

სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის" სამეურვეო საბჭოს 2018 წლის 25 დეკემბრის სხდომის დღის წესრიგი

დღის წესრიგით გათვალისწინებული საკითხებია: 1. სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის“ 2018 წლის ბიუჯეტის კორექტირების შესახებ მსჯელობა და შესაბამისი გადაწყვეტილების მიღება; 2. სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის“ და აჭარის ტელევიზიისა და რადიოს 2019 წლის ბიუჯეტის პროექტის განხილვა-დამტკიცება; 3. სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის“ პოლიტიკის განმსაზღვრელი დოკუმენტის პროექტის განხილვა-დამტკიცება; 4. მიმდინარე საკითხები.
15:37, 13.12.2018

სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის” სამეურვეო საბჭოს გადაწყვეტილება #440; სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის” მიერ რადიო და ტელევიზიის პროგრამების შესაბამისი ტექნიკური საშუალებებით მიწოდების და გავრცელების მომსახურების ექსკლუზიურად შესყიდვის მიზნით შპს „საქართველოს ტელერადიოცენტრთან“ შესაბამისი ხელშეკრულების გაფორმებაზე თანხმობის მიცემის შესახებ

„მაუწყებლობის შესახებ“ საქართველოს კანონის 30 (1) მუხლის „ე“ ქვეპუნქტის თანახმად და სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის” გენერალური დირექტორის 2018 წლის 10 დეკემბრის #4953/03 სამსახურებრივი ბარათის საფუძველზე, მიეცეს თანხმობა სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის” გენერალური დირექტორს, სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის“ შეუფერხებელი და უსაფრთხო ფუნქციონერების უზრუნველსაყოფად, რადიო და ტელევიზიის პროგრამების შესაბამისი ტექნიკური საშუალებებით მიწოდების და გავრცელების მომსახურების (შესყიდვის სავარაუდო ღირებულებაა 1 700 000 (ერთი მილიონ შვიდასი ათასი) ლარი) ექსკლუზიურად შესყიდვის მიზნით, გააფორმოს შესაბამისი ხელშეკრულება შპს „საქართველოს ტელერადიოცენტრთან“.
15:25, 13.12.2018

სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის” სამეურვეო საბჭოს გადაწყვეტილება #439; სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის” მიერ კომპანიისგან შპს TVC Georgia სტუდიური მულტიმედიური დეკორაციის (საინფორმაციო ვიდეო კედლებისა და მულტიმედიური გამოსახულების სისტემის) შესყიდვაზე თანხმობის შესახებ

„მაუწყებლობის შესახებ“ საქართველოს კანონის 30 (1) მუხლის „ე“ ქვეპუნქტის თანახმად და სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის” გენერალური დირექტორის 2018 წლის 10 დეკემბრის #4953/03 სამსახურებრივი ბარათის საფუძველზე, მიეცეს თანხმობა სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის” გენერალური დირექტორს, რათა სსიპ „საზოგადოებრივმა მაუწყებელმა” კომპანიისგან შპს „TVC Georgia” შეისყიდოს (შესყიდვის ღირებულება შეადგენს 1 150 000 (ერთი მილიონ ასორმოცდაათი ათასი) ლარს) სტუდიური მულტიმედიური დეკორაცია (საინფორმაციო ვიდეო კედლებისა და მულტიმედიური გამოსახულების სისტემა) და აღნიშნულ კომპანიასთან მოქმედი კანონმდებლობის ფარგლებში გააფორმოს შესაბამისი ხელშეკრულება.