19:06, 07.02.2022

საქართველოს პირველი არხის მიერ გაშუქებული თემების სტატისტიკა (შიდა მონიტორინგის მონაცემები)

2021 წელს, წინა წელთან შედარებით, ყველა პრიორიტეტული თემის გაშუქების სიხშირე მზარდი იყო. განსაკუთრებით გაიზარდა საზოგადოებრივ-პოლიტიკური მიმართულებით სოციალური პრობლემების, მოქალაქეების პრობლემების, საქართველოში მიმდინარე პოლიტიკური პროცესებისა და საერთაშორისო პოლიტიკის გაშუქებისთვის დათმობილი დრო.
13:30, 31.01.2022

შიდა მონიტორინგის სისტემა

საქართველოს პირველი არხი, როგორც პასუხიმგებლიანი და ანგარიშვალდებული მედია, 2019 წლიდან, ფლობს მონიტორინგის სისტემას, რისთვისაც დაიწერა სპეციალური პროგრამა და მასალის სპეციფიკის გათვალისწინებით მომზადდა მონიტორთა ჯგუფი.
16:57, 28.01.2022

პირველი არხის Youtube გვერდების სტატისტიკური მონაცემები (2020-2021)

2021 წელს, საზოგადოებრივი მაუწყებლის YouTube არხებზე ვიდეოების ყურების საერთო რაოდენობა, 2020 წელთან შედარებით, 13%-ით გაიზარდა. 2021 წელს, საზოგადოებრივი მაუწყებლის YouTube არხებზე ვიდეოების ყურების ხანგრძლივობამ, 2020 წელთან შედარებით, 37%-ით მოიმატა.