ტეგი: ტელესკოლა - ბიოლოგია

ბიოლოგია IX კლასი - სელექციის ტრადიციული და თანამედროვე მეთოდები. მცენარეთა და ცხოველთა სელექცია #ტელესკოლა
ბიოლოგია VIII კლასი - ჯანსაღი კვება და კვებითი დარღვევები #ტელესკოლა
ბიოლოგია VII კლასი - სპოროვანი მცენარეები. ხავსები და გვიმრები. ხავსების მნიშვნელობა. მცენარის მნიშვნელობა, მცენარეთა ბიომრავალფეროვნება და მათი დაცვა #ტელესკოლა
ბიოლოგია X კლასი - საკვების შემადგენლობა. ვიტამინები და მათი დანიშნულება #ტელესკოლა
ბიოლოგია VIII კლასი - ალკოჰოლისა და თამბაქოს მოხმარების გავლენა ჯანმრთელობაზე #ტელესკოლა
ბიოლოგია XI კლასი - მემკვიდრული ცვალებადობის ფორმები #ტელესკოლა
ბიოლოგია VII კლასი - მცენარეთა სუნთქვის თავისებურებები; ნივთიერებათა ტრანსპორტი მცენარეებში #ტელესკოლა
ბიოლოგია X კლასი - წვრილი ნაწლავის აგებულება და ფუნქციები. მსხვილი ნაწლავის ფუნქციები #ტელესკოლა
ბიოლოგია - მოზარდობა #ტელესკოლა
ბიოლოგია IX კლასი - ცვალებადობების ტიპები, მემკვიდრული ცვალებადობა #ტელესკოლა
ბიოლოგია VIII კლასი - სისხლის მოძრაობა ორგანიზმში. გულ-სისხლძარღვთა დაავადებები #ტელესკოლა
ბიოლოგია XI კლასი - სქესის გენეტიკა და სქესთან შეჭიდული ნიშნების დამკვიდრება #ტელესკოლა
ბიოლოგია VII კლასი - ფოტოსინთეზი. ფოტოსინთეზის პროცესის კვლევა #ტელესკოლა
ბიოლოგია X კლასი - ძუძუმწოვრების საჭმლის მომნელებელი სისტემა. მონელება პირის ღრუსა და კუჭში #ტელესკოლა
ბიოლოგია IX კლასი - მემკვიდრული ნიშნების გაცემა ადამიანებში. ადამიანის გენეტიკური/მემკვიდრული დაავადებები, გენეტიკური კვლევის ზოგიერთი მეთოდი ადამიანში #ტელესკოლა
ბიოლოგია VIII კლასი - სისხლძარღვების სტრუქტურების შესაბამისობა შესასრულებელ ფუნქციასთან. გულ-სისხლძარღვთა გავრცელებული დაავადებები #ტელესკოლა
ბიოლოგია XI კლასი - გენების შეჭიდული დამემკვიდრება #ტელესკოლა
ბიოლოგია VII კლასი - ცოცხალი ორგანიზმების კლასიფიკაცია; მცენარეთა სამეფო - შიშველთესლოვნები, ყვავილოვანი მცენარეები. მცენარეთა კვება #ტელესკოლა
ბიოლოგია X კლასი - საჭმლის მომნელებელი სისტემა - ერთუჯრედიანი და მრავალუჯრედიანი ორგანიზმების კვება და მონელება. ჰეტეროტროფული კვების ტიპები #ტელესკოლა
ბიოლოგია - იმუნურ სისტემასთან დაკავშირებული დაავადებები: აივ-ინფექცია/შიდსი #ტელესკოლა