ტეგი: სოფლის მეურნეობისა და გარემოს დაცვის მინისტრი