ტეგი: სოფლის მეურმეობის მე-19 საერთაშორისო გამოფენა