ტეგი: კომუნიკაციების მარეგულირებელი კომისიის თავმჯდომარე