The New York Times - "Qədim Gürcüstanın 8 000 illik şərabı" adlı məqalə yayır
The New York Times - "Qədim Gürcüstanın 8 000 illik şərabı" adlı məqalə yayır

“Bugün şərabın vətəni olan Gürcüstanın sağlığına bir badə qaldıraq, – The New York Times Gürcüstan haqqında yaydığı məqaləyi bu sözlərlə başlayır.

Nəşriyyat yazır ki, Avropa və Orta Asya arasındaki Qafqaz dağlarında yerləşən Gürcüstan, üzümçülüq mədəniyyətinin və şərabın əsl vətəni ola bilər”.

The New York Times-də yayılan məqalədə deyilir ki, radiokarbon analiz nəticəsində məlum oldu ki, Gürcüstanda tapılan arxeoloji dəlillərin tarixi 6000-5800 il bundan əvvələ aiddir.