Müşahidəçilər missiyaları monitorinqinin nəticələri