Տեգ: Զազա Սարալիձեն հիմնադրում է որդու անվան բարեգործական ֆոնդ