Տեգ: Խորավայի փողոցի գործով քննչական հանձնաժողովը հրապարակել է եզրահանգման առաջին մասը