Տեգ: Վարդերի հրապարակում օդի որակը համապատասխանում է սահմանված նորմային. Բնապահպանության ազգային գործակալություն