Վրաստանի կառավարություն. Հաշմանդամների իրավունքների պաշտպանությունը և նրանց շահերի ինտեգրումը պետական ​​քաղաքականության մեջ մնում է կառավարության առաջնահերթ ուղղություններից մեկը
Վրաստանի կառավարություն. Հաշմանդամների իրավունքների պաշտպանությունը և նրանց շահերի ինտեգրումը պետական ​​քաղաքականության մեջ մնում է կառավարության առաջնահերթ ուղղություններից մեկը

Դեկտեմբերի 3-ը հաշմանդամություն ունեցող անձանց իրավունքների պաշտպանության միջազգային օրն է, հաշմանդամություն ունեցող անձանց իրավունքների պաշտպանությունը և նրանց շահերի ինտեգրումը պետական ​​քաղաքականությանը դեռևս կառավարության առաջնահերթ ուղղություններից է։ Այս մասին ասված է Վրաստանի կառավարության տարածած տեղեկատվության մեջ։

«Միջազգային և ազգային օրենսդրությամբ ստանձնած պարտավորությունների կատարման համար կարևոր քայլեր են ձեռնարկվում ինչպես համակարգման, այնպես էլ ծառայությունների մատուցման և մատչելիության բարելավման առումով։

Նշենք, որ 2023 թվականին պետությունը հաշմանդամություն ունեցող անձանց իրավունքների վերաբերյալ զեկույց է ներկայացրել ՄԱԿ-ի կոմիտեին, որտեղ նկարագրված է հաշմանդամություն ունեցող անձանց իրավական կարգավիճակը երկրում։ Դրանից հետո կոմիտեն առաջարկություններ է արել պետությանը։

2021 թվականին վարչապետի նախաձեռնությամբ ստեղծված Վրաստանի կառավարության հաշմանդամություն ունեցող անձանց իրավունքների կոնվենցիայի իրականացման միջգերատեսչական համակարգող կոմիտեն կշարունակի աջակցել և համակարգել կոմիտեից ստացված առաջարկությունների իրականացումը, Հաշմանդամություն ունեցող անձանց խորհրդատվական խորհրդի հետ համատեղ:

Համաձայն «Հաշմանդամություն ունեցող անձանց իրավունքների մասին» Վրաստանի օրենքի՝ պետական ​​հաստատությունները շարունակում են մշակել և իրականացնել տարեկան գործողությունների պլաններ՝ հաշմանդամություն ունեցող անձանց իրավունքների վրա աշխատող կազմակերպությունների հետ համատեղ։

2022 թվականի սեպտեմբերի 5-ին Վրաստանի կառավարության կողմից հաստատվել է մարդու իրավունքների պաշտպանության 2022-2030 թվականների երկրորդ ազգային ռազմավարությունը։ 2023 թվականի մարտի 23-ին ռազմավարությունը հաստատվեց խորհրդարանի կողմից։ Այս համապարփակ փաստաթուղթն ընդգրկում է բոլոր հիմնարար իրավունքներն ու ազատությունները, ինչպես նաև կենտրոնանում է խոցելի խմբերի իրավունքների պաշտպանության վրա:

Ազգային ռազմավարության մեջ նախանշված նպատակների և խնդիրների իրականացման նպատակով ներկայումս աշխատանքներ են տարվում մարդու իրավունքների պաշտպանության ազգային գործողությունների ծրագրի մշակման ուղղությամբ: Գործողությունների ծրագիրը ներառելու է 2024-2026 թթ. Այս փաստաթղթերում հատուկ ուշադրություն է դարձվում հաշմանդամություն ունեցող անձանց իրավունքներին։ Վերոնշյալ քաղաքականության փաստաթղթերը նախատեսում են խնդիրներ, որոնք ապահովում են հաշմանդամություն ունեցող անձանց իրավահավասարությունն ու մատչելիությունը, մասնավորապես, ընդգծվում են հաշմանդամություն ունեցող կանանց և մարզերում ապրող հաշմանդամություն ունեցող անձանց կարիքներն ու մարտահրավերները։

Պետությունը շարունակում է հոգ տանել իր քաղաքացիների մասին և ապահովել նրանց արժանապատիվ կյանքով»,- նշված է կառավարության տեղեկատվության մեջ։