Փոփոխություններ են կատարվել «Դիվանագիտական ​​ծառայության մասին» օրենքում
Փոփոխություններ են կատարվել «Դիվանագիտական ​​ծառայության մասին» օրենքում

Դիվանագիտական ​​ներկայացուցչություն և հյուպատոսական հիմնարկ ռոտացիայի կարգով գործուղման ժամկետը և դրա հետ կապված արգելքը չի տարածվելու «Եվրոաջաստ»-ում կապավոր դատախազի և դատախազի օգնականի վրա։ Համապատասխան փոփոխությունները ներառված են «Դիվանագիտական ​​ծառայության մասին» օրենքում։

Գործող օրենքը սահմանում է ռոտացիոն սկզբունքով դիվանագիտական ​​ներկայացուցչություններ և հյուպատոսական հիմնարկներ գործուղումների ժամկետները։ Արգելվում է նաև նույն դիվանագիտական ​​ներկայացուցչությունում կամ հյուպատոսական հիմնարկում աշխատանքային ուղևորության ժամկետը լրանալուց հետո մեկ տարի ռոտացիոն սկզբունքով անձին նշանակել նույն կամ այլ պաշտոնում։

Նշված արգելքը, ի թիվս այլոց, վերաբերում է Եվրաջուստում կապի դատախազին և Եվրաջուստում կապավոր դատախազի օգնականին: Օրենքի նախագիծը նախաձեռնողները բացատրում են, որ նպատակահարմար է արգելքը չկիրառել նշված պաշտոնյաների նկատմամբ, քանի որ «Եվրաջաստում» կապի դատախազի և «Եվրաջաստում» դատախազի օգնականի դիվանագիտական ​​պաշտոնները իրենց գործառույթներով և մասնագիտական ​​բնույթով տարբերվում են դիվանագիտական ​​այլ պաշտոններից։

«Ավելին, հնարավոր չէ նույն անձին նշանակել նմանատիպ գործառույթ ունեցող այլ դիվանագիտական ​​ներկայացուցչությունում՝ Եվրաջաստում կապի դատախազի կամ Եվրաջաստում դատախազի օգնականի աշխատանքային այցի ավարտից հետո՝ ըստ ռոտացիայի կանոնի, ինչը հնարավոր է գործով, այլ դիվանագիտական ​​պաշտոնյաների։ Այսպիսով, օրենքի նախագծի նպատակն է պատշաճ կերպով կարգավորել նշված հարցը և նպաստել Եվրաջաստում կապավոր դատախազի և Եվրաջաստում կապավոր դատախազի օգնականի գործունեությանը»,- նշված է օրենքի նախագծի պարզաբանման մեջ։