Քաղաքապետարանը ֆինանսավորելու է 60 տարեկան և 60 տարեկանից բարձր անձանց համար նախատեսված լողավազանների և մարզասրահների ծառայությունները
Քաղաքապետարանը ֆինանսավորելու է 60 տարեկան և 60 տարեկանից բարձր անձանց համար նախատեսված լողավազանների և մարզասրահների ծառայությունները

Քաղաքապետարանը ֆինանսավորելու է 60 տարեկան և 60 տարեկանից բարձր անձանց համար լողավազանների և ֆիթնես սրահների ծառայությունները։ Այս մասին նշված է քաղաքային խորհրդի որոշման մեջ։

Ըստ բանաձեւի՝ դրանից կօգտվեն Թբիլիսիի քաղաքապետարանի տարածքում գրանցված 60 տարեկան և 60 տարեկանից բարձր անձինք։ Ծրագրին միանալուց հետո կֆինանսավորվի մեկ ժամ լողավազանում և/կամ մարզասրահում գտնվելու ծառայությունը: Ծառայությունները ներառում են ամսական ոչ ավելի, քան ինը այցելություն: Ծառայությունը կարող եք ստանալ 11:00-ից 14:00-ն։

Ծրագրի շրջանակներում ամսական ոչ ավելի, քան 300 շահառու կֆինանսավորվի։ Շահառուները պետք է ծառայություններ մատուցողին ներկայացնեն՝ Վրաստանի քաղաքացու անձնագրի պատճենը, գրանցման վայրի մասին լիազորված վարչական մարմնի ծանուցումը, բժշկական հաստատության կողմից տրված առողջության տեղեկանք (բժշկական փաստաթղթերի ձև IV-100/ա).

Շահառուները ազատ են ընտրելու ծառայություն մատուցողի լողավազանը և/կամ ֆիթնես կենտրոնը: