Украинатәи арбџьармчқәа Херсонтәи атәылаҿацә аҿы урыстәылатәи арбџьармчқәа рштаби абџьаршьҭаҵарҭеи иқәырхит
Украинатәи арбџьармчқәа Херсонтәи атәылаҿацә аҿы урыстәылатәи арбџьармчқәа рштаби абџьаршьҭаҵарҭеи иқәырхит

Украинатәи арбџьармчқәа Каховка ҿыц аҿы урыстәылатәи арбџьармчқәа рштаби абџьаршьҭаҵарҭеи абомбақәа рыларыжьит, убри анеҩс ари араион аҿы абылра ҟалеит.

«Би-Би-Си» иаланарҵәаз аинформациа ала, украинатәи арбџьармчқәа иқәырхит Херсони Даревкеи иҟаз акомандатә 3 пунтки  Херсони Лиубимовкеи иҟаз абџьаршьҭаҵарҭеи.