USAID Қырҭтәыла агрант аҳасабла 65 миллион доллар азалнахит
USAID Қырҭтәыла агрант аҳасабла 65 миллион доллар азалнахит

“ЕАШ-и Қырҭтәылеи рыбжьара аҿиаразы” агранттә еиқәшаҳаҭра инақәыршәаны, USAID Қырҭтәыла агрант аҳасабла 65 миллион доллар азалнахуеит, – ари аты аанацҳаит Қырҭтәыла апарламент апрессмаҵзура.

Апрессмаҵзура аинформациа ала, агрант 330.5 миллион доллар рҟынӡа иазҳар ҟалоит.

 

Акомментари аҟаҵара