The Business of Fashion - Balenciaga адунеи аҿы зегь реиҳа еимҵаркуа брендуп
The Business of Fashion - Balenciaga адунеи аҿы зегь реиҳа еимҵаркуа брендуп

Balenciaga адунеи аҿы зегь реиҳа еимҵаркуа брендуп, ҽ абри еиҧш аинформациа аланарҵәоит The Business of Fashion.

65 млн аахәаҩцәеи 12 000 абрендқәеи рыҭҵаараан The Business of Fashion ахаҭарнакцәа ишеилыркааз ала, Balenciaga адунеи аҿы зегь реиҳа еимҵаркуа брендуп, Gucci-и Chanel-и аҵкьыс аҧхьагылара амоуп.

Асенсациа  абри еиҧш ахәшьара ирҭоит Balenciaga ақырҭуа дизаинер, Демна Гвасалиа