Қырҭтәыла аихамҩа аӡбарала, Баҭым ахырхарҭала иацҵоу адәыӷбақәа рышьҭуеит
Қырҭтәыла аихамҩа аӡбарала, Баҭым ахырхарҭала иацҵоу адәыӷбақәа рышьҭуеит

Қырҭтәыла аихамҩа аӡбарала, Баҭым ахырхарҭала иацҵоу адәыӷбақәа рышьҭуеит.

Қырҭтәыла аихамҩа аинформациа ала, ԥхынҷкәын 23-24 рзы адәыӷбақәа Қарҭынтә Баҭымҟа ицоит асааҭ 00:30 рзы, аҭыԥ аҿы иҟазаауеит асааҭ 05:38 рзы,  Баҭымынтә Қарҭ аауеит асааҭ  00:45 рзы, аҭыԥ аҿы иҟазаауеит 05:44 рзы. Иацҵоу ареис – ԥхынҷкәын 29,30,31-и ажьырныҳәа 3-8-и рзы – адәыӷбақәа Қарҭынтә Баҭымҟа ицоит асааҭ 00:30 рзы, аҭыԥ аҿы иҟазаауеит асааҭ 05:38 рзы,  Баҭымынтә Қарҭ аауеит асааҭ  00:45 рзы, аҭыԥ аҿы иҟазаауеит 05:44 рзы.

“Абилеҭқәа раахәара ҟалоит “Қырҭтәыла аихамҩа” авебдаҟьаҿ ticket.railway.ge, акассақәа рҿы, апартниор аилахәырақәа рвебдаҟьақәа рҿы”, – иануп аинформациа аҿы