Иракли Шоҭаӡе Апрокуратура 2021 шықәсатәи аҳасабырба цәыригоит
Иракли Шоҭаӡе Апрокуратура 2021 шықәсатәи аҳасабырба цәыригоит

Қырҭтәыла апрокурор хада Иракли Шоҭаӡе Апрокуратура 2021 шықәсатәи аусзура аҳасабырба цәыригоит.

Апрокуратура аинформациа ала, аҳасабырбаҿ аарԥшуп аусҳәарҭа астатистикатәи аналитикатәи усзуреи, ааԥхьарақәеи, наҟ-наҟтәи апланқәеи.

Қырҭтәыла апрокуратура 2021 шықәсатәи аусзура иазку аҳасабырба  уаҵәы, жәабран 17, асааҭ 15 рзы,. Апрокуратура хадаҿы цәыргалоит.

 

Акомментари аҟаҵара