Атәыла ахада лпресс-маҵзура  - Саломе Зурабишвили Апатриарх изцәырылгеит амилаҭтә аиқәшаҳаҭхара апроцесс алагара иазку аинициатива
Атәыла ахада лпресс-маҵзура  - Саломе Зурабишвили Апатриарх изцәырылгеит амилаҭтә аиқәшаҳаҭхара апроцесс алагара иазку аинициатива

Иахьа Қырҭтәыла ахада Саломе Зурабишвили Қырҭтәыла Акаталикос-Патриарх Илиа  II диҧылеит.

Қырҭтәыла Апатриархиаҿ имҩаҧгаз аиҧылараан Қырҭтәыла ахада,  амилаҭтә аиқәшаҳаҭхара апроцесс алагара иазку аинициатива Апатриарх изцәырганы,   дақәныҳәарц диҳәеит.

 

 

Акомментари аҟаҵара