Аҧыза-министр идҵала,  Қырҭтәыла Атәылахьчаратә мчқәа авакцинациа апроцесс аҿы ахархәара рымазаауеит
Аҧыза-министр идҵала,  Қырҭтәыла Атәылахьчаратә мчқәа авакцинациа апроцесс аҿы ахархәара рымазаауеит

 

Акоронавирус ахкҿыц аҿагыларазы,  Қырҭтәыла Атәылахьчаратә мчқәа авакцинациа апроцесс қәҿиарала амҩаҧгаразы ахархәара рымазаауеит, — иашьашәалоу адҵа ҟаиҵеит Қырҭтәыла аҧыза-министр Иракли Ҕарибашвили.